เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดธาราวดี ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]