เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนน

วันที่ 5 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี้ มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสุราษฎร์ธานีศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พร้อมด้วยนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนน จำนวน 10 ราย โดยมีนายแพทย์ปณิธาน สื่อมโนธรรมผู้อำนายการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศรีสุราษฎร์ ชั้น G โซน A โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]