เยี่ยมบ้านคนพิการ ที่ขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พื้นที่ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง กัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการฯ ลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวพัชรินทร์ ทองสกุล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 13 ราย ในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]