เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ หนูช่วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง และประธาน อพม.ตำบลท่าฉาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อ Facebook แม่เลี้ยงเดี่ยว สามีทอดทิ้ง ต้องดูแลบุตร 3 คน สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม อาศัยอยู่ริมคลอง ทั้งนี้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]