เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีป่วยโรคไต

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีป่วยโรคไต ไม่มีอาชีพ และรายได้ในการเลี้ยงชีพ อาศัยอยู่บ้านเช่า ไม่มีผู้ดูแล ในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ได้ประสานญาติพี่น้องเพื่อรับกลับไปอุปการะดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]