เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนสัก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีขอให้บุตรชายซึ่งป่วยเป็นโรคท่อน้ำดีตีบตัน ตับแข็ง ม้ามโต เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]