เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาสังคม อำเภอท่าชนะ จำนวน 3 ราย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนายภูวดล มาตภาพ เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจ ลงพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ครอบครัวผู้ประสบปัญหาสังคม จำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]