เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางจุฑามาศหนูช่วย ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวอภัสรา ขนานเภา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และวางแผนการช่วยเหลือกรณี หญิงอายุ 35 ปี สามีติดคุก ต้องดูแลบุตร 7 คน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ร่วมกับนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเสด็จ ผอ.รพ.สต.บ้านทับก่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]