เวทีพัฒนาแกนนำเครือข่าย CSR ราชบุรี “ความท้าทายการขับเคลื่อน CSR อย่างยั่งยืน ภายใต้ covid – 19”

  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังเวทีพัฒนาแกนนำเครือข่าย CSR ราชบุรี “ความท้าทายการขับเคลื่อน CSR อย่างยั่งยืน ภายใต้ covid – 19” ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายนันทพล วิชัยดิษฐ รองประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ชี้แจงการจัดประชุมเสวนาฯ 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]