เวทีเสวนาในหัวข้อ “การบูรณาการดูแลด้วยหัวใจแบบไร้รอยต่อ” ตามโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด”

   วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ "การบูรณาการดูแลด้วยหัวใจแบบไร้รอยต่อ" ตามโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถูกคุมประพฤติในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน ทั้งนี้ นอกจากเสวนาในบทบาทภารกิจการให้ความช่วยเหลือของกระทรวง พม. ในหัวข้อดังกล่าวแล้ว ยังได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม "ปักหมุด หยุดเหตุ" ESS Help Me แก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับ การอบรมทราบด้วย

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]