โครงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายสำหรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวอังคณา มนต์หาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายสกิจรัตน์ มังคลา นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรมโครงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายสำหรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางสุวณี สุขประวิทย์ คลังเขต 8 เป็นประธานในการอบรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]