โครงการถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประเด็น ทิศทางและนโยบายด้านสังคมหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับ พม.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]