โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รุ่นที่ 4

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รุ่นที่ 4 โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมแบงค์ค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]