โครงการผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสุขภาพดี

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร โครงการผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสุขภาพดี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เดนท์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 380 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]