โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาตนเองสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” Kick-Off Session

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาตนเองสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” Kick-Off Session ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดการอบรม และคุณพจนารถ ซีบังเกิด (โค้ชจิมมี่) ประธานบริษัท และผู้ก่อจั้งกลุ่มบริษัทจิมมี่เดอะโค้ช เป็นวิทยากรบรรยาย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]