โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รายใหม่ (เด็กและเยาวชน)

  วันที่ 15 มิถุนายน  2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รายใหม่ (เด็กและเยาวชน) จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุนพนพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]