โครงการศึกษาหลักเกณฑ์สัดส่วนของการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 1 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวลภัทรดา พูลแก้ว นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการศึกษาหลักเกณฑ์สัดส่วนของการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]