โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ และการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ และการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพิ่มเพื่อน (Add friends) ในระบบ Line Official Account : ESS Help Me รวมถึงประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่น ThaiD ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 95 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]