โครงการส่งเสริมและพัฒาองค์ความรู้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อยกระดับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒาองค์ความรู้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อยกระดับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 4 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]