โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ อำเภอเกาะสมุย

 วันที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ อำเภอเกาะสมุย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะสมุย ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]