โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน โดยมีนางสาวชลลดา ชนศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัว อพม. และวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]