โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมซักซ้อมอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( covid-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมซักซ้อมอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( covid-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานและ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายองค์กรคนพิการ และองค์กรภาครัฐในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 120 ราย ณ ห้องลิลลี่ 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]