โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง ส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง ส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]