โครงการเด็กและเยาวชนเมืองคนดีเทิดไท้องค์ราชันย์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนเมืองคนดีเทิดไท้องค์ราชันย์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 และ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสั่งกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]