โครงการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2566

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้สูงอายุโครงการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2566 โดยมี นางวสุ ประดิษฐ์พร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เทศบาลมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้สูงอายุ และแกนนำกลุ่มสตรี และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]