โครงการเยาวชนใจอาสา มุ่งมั่นพัฒนาเสริมสีพี่ให้น้อง

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ บเอกสัจจะ อวุชั นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการเยาวชนใจอาสา มุ่งมั่นพัฒนาเสริมสีพี่ให้น้อง กลุ่มเป้าหมายเป็นสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดอนสัก จำนวน 80 คน จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรัธานี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอดอนสัก ณ โรงเรียนวัดสิงขร อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]