โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 (สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต)

ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายภาณุพงศ์ ขวัญช่วย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องสมใจหมาย โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย 120 คน จากพื้นที่จังสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และวันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 11.00-12.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ช่องทางการแจ้งเหตุ และการประสานส่งต่อ”


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]