โครงการเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2565-2566

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2565-2566 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นายสัญญลักษณ์ อยู่รักษ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระแสง เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ อพม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมภาณุรังษี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]