โครงการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ (Knowledge Management) สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการเข้าร่วมการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ (Knowledge Management) สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หัวข้อ อภิปรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]