โครงการ พม. ปันสุข ปันน้ำใจ ยิ้มสู้ภัยโควิด

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุม และ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ พม. ปันสุข ปันน้ำใจ ยิ้มสู้ภัยโควิด เพื่อไถ่ถอนเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ณ สถานธนานุเคราะห์ 37


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]