โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ส่งของ ส่งใจ ห่วงใยแม่และเด็ก และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด สุราษฎร์ธานี (CSR SURATTHANI CENTER) ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เทศบาลเมือง ท่าข้าม จัดโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ส่งของ ส่งใจ ห่วงใยแม่และเด็ก และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบนมผงพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่แม่และเด็ก จำนวน 75 ครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]