โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน ส่งของส่งใจ ห่วงใยแม่และเด็ก”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR SURATTHANI CENTER และ เทศบาลเมืองนาสาร จัดโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน ส่งของส่งใจ ห่วงใยแม่และเด็ก”มอบนมผงและสิ่งของแก่แม่และเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 27 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวพร้อมมอบนมผงและเครื่องอุปโภค จำนวน 4 ราย มีการประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือและช่องทางการรับบริจาคแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]