ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนาเดิม

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตกงาน และมีความประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดอุดรธานี โดยได้นำตัวผู้ประสบขณะทางสังคมเข้ารับการคุ้มครอง ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งให้คำแนะนำการลงทะเบียนผู้ว่างงาน และได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในการเดินทางกับภูมิลำเนา ณ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]