ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมกลับภูมิลำเนาเดิม

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาสังคม กรณีตกงาน และประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม และอำนวยความสะดวกนำส่งสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางกลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]