ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.30 น. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
สถานที่สอบ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชาสัมพันธ์ โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

📢ประชาสัมพันธ์ โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หากสนใจสามารถติดต่อขอจองเพื่อทำสัญญา ณ สำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
📌คู่มือการจองบ้านออนไลน์ https://drive.google.com/file/d/16B_9_x1v8tnpHx6o54IugxlC2ThW78Iz/view
📌พุนพินระยะ 1 ส่วน 1/1 https://house.nha.co.th/?PROJECT_ID=I59067
📌พุนพินระยะ 1 ส่วน 1/2 https://house.nha.co.th/?PROJECT_ID=I59068


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2567 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]