ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 077-355080-1

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญา ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
▶ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.
▶ สถานที่สอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 39/7 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
▶ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
▶ สอบถามเพิ่มเติม โทร 077-355080 -1

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
▶ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. -12.00 น.
▶ สถานที่สอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 เลขที่ 39/7 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สอบถามเพิ่มเติม โทร 077-355080 -1

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถภาพ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]