ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ฝ่ายบริหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

📌ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
📌ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
📌ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]