ข่าวกิจกรรม

ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ กรณี เด็กถูกบิดาเลี้ยงทำร้ายร่างกาย 

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายใ ...
อ่านต่อ

โครงการสวัสดิการสังคมไทย : 20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายใ ...
อ่านต่อ

ประชุมเพื่อแนะนำแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ืมอบหมาย ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 16/2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายใ ...
อ่านต่อ

มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ละประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดี ...
อ่านต่อ
Loading...