ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ประเมินผลและเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2505 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวชล ...
อ่านต่อ

ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติฯและกิจกรรมณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
อ่านต่อ

พิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นปร ...
อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.40 น.นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังห ...
อ่านต่อ

กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการพลเมืองศึกษา รุ่น 4 (ภาคใต้)

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธา ...
อ่านต่อ