ข่าวกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ ...
อ่านต่อ

ประชุมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดพิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจ ...
อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ...
อ่านต่อ

การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องประสงค์ขอรับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
อ่านต่อ
Loading...